THEMA'S
NIEUWSBERICHTEN
   

NIEUWSBRIEFARCHIEF
NIEUWSBRIEF
   

 
Over BC&O Werkwijze

Organisatievraagstukken vereisen in de visie van BC&O een gecombineerde aanpak van advies (het strategische denkwerk) en managementondersteuning (het edele handwerk). Een zorgvuldige afstemming van deze twee vaardigheden is cruciaal voor de kwaliteit en effectiviteit van ons advieswerk. Daarnaast worden de organisatieaspecten altijd bezien in samenhang met de achterliggende beleids- en communicatieopgaven van de organisatie. Pas wanneer beleidsontwikkeling en Ėuitvoering enerzijds en de organisatie en communicatie anderzijds optimaal op elkaar zijn afgestemd is er sprake van intern rendement. Een zo goed mogelijke organisatie tegen zo laag mogelijke (financiŽle en sociale) kosten, is uiteindelijk het devies.
   
BC&O Weerdestein 97 Postbus 7960 1008 AD Amsterdam Tel: 020-6421134 Fax: 020-6445937 E-mail:info@bceno.nl