THEMA'S
NIEUWSBERICHTEN
   

NIEUWSBRIEFARCHIEF
NIEUWSBRIEF
   

 
Thema's Veiligheid

Radicalisering en Polarisatie

Bepaalde groepen jongeren in Nederland lijken onder invloed van nationale en internationale gebeurtenissen ontvankelijker voor radicaal en extreem gedachtegoed. Ze voelen zich niet betrokken bij de maatschappij, uitgesloten, en draaien geleidelijk hun rug naar de samenleving. Ze verliezen hun binding met de samenleving en trekken zich op zoek naar zingeving (religieus) of erkenning (sociaal-cultureel) terug in een zelfverkozen vorm van maatschappelijk isolement. Indien gecombineerd met politiek-activisme kunnen hierdoor spanningen tussen verschillende groeperingen in de samenleving op langere termijn toenemen. De sociale samenhang van de samenleving komt daarmee onder druk te staanv ormen een bedreiging voor de samenleving en gevoelens van onveiligheid nemen toe.

Vooral jongeren blijken vatbaar voor radicalisering. Derhalve is het zaak professionals die in de jeugdsector werkzaam zijn en te maken kunnen krijgen met radicalisering, te voorzien van de juiste kennis en ervaring om hiermee om te gaan. BC&O is een adviesbureau dat de benodigde kennis, ervaring en middelen heeft om de competenties van jeugdwerkers op het gebied van radicalisering te versterken. BC&O traint in opdracht van Van de Bunt in Amsterdam bijvoorbeeld bijna 300 professionals in de jeugdsector.

Ook professionals die niet in de jeugdsector werken kunnen te maken krijgen met radicalisering en polarisatie. De trainingen en clinics die BC&O en Van de Bunt aanbieden zijn ook voor werknemers bij het (school-)maatschappelijk werk, op scholen of bij zorginstellingen zeer geschikt om de juiste vaardigheden te verwerven voor een tijdige herkenning en een adequate aanpak van radicalisering.


Jeugd en Veiligheid

Het thema Jeugd en Veiligheid staat hoog op de publieke en politieke agenda. BC&O heeft veel ervaring in het ondersteunen van organisaties in het voorkomen en terugdringen van jeugdcriminaliteit, geweld onder jongeren, vandalisme en jongerenoverlast. Daarbij werken wij nauw samen met de gemeente, de politie, het Openbaar Ministerie en talrijke andere organisaties die zich (in)direct bezig houden met jeugdbeleid en/of veiligheidsbeleid.

Peer Mediation

Leerlingen zoeken samen een oplossing voor een conflict, met de hulp van twee leerlingen die optreden als bemiddelaars. Dat is kort gezegd waar peer mediation, of leerlingbemiddeling, op neer komt. Leerlingen die een conflict hebben krijgen via peer mediation de kans hun problemen zelfstandig op te lossen. Zij kunnen zelf naar een bemiddelaar toe stappen, of daarnaar worden verwezen door hun klasgenoten of een volwassene op school.

De bemiddelaars krijgen een opleiding waarin ze leren om onpartijdig in gesprek te gaan met de twee conflictpartijen.

Wij bieden een dag aan waarin scholen, leerkrachten, leerlingen en ouders met peer mediation kennis kunnen maken. Daarnaast hebben we een curriculum voor leerlingen die peer mediator willen worden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Martine Nijsten (020-471 50 77 of mobiel op 06- 55 834 827)


   
BC&O Weerdestein 97 Postbus 7960 1008 AD Amsterdam Tel: 020-6421134 Fax: 020-6445937 E-mail:info@bceno.nl