THEMA'S
NIEUWSBERICHTEN
   

NIEUWSBRIEFARCHIEF
NIEUWSBRIEF
   

 
Over BC&O Beleidsadvies

BC&O is uw partner in beleid en denkt mee in het oplossen van beleidsopgaven in het gehele beleidsproces. Een beleidsadvies van BC&O geeft u antwoord op de vraag welke inhoud beleid zou moeten krijgen en welk instrumentarium voor de implementatie het meest geschikt is. Ons beleidsadvies stoelt altijd op specifiek-inhoudelijke kennis en sluit dan ook naadloos aan op ons beleidsonderzoek. De bij BC&O aanwezige kennis van ontwikkeling tot en met evaluatie van beleid stelt ons bij uitstek in staat organisaties te adviseren over de gevolgen van beleid. Binnen de discipline Beleid staat de bruikbaarheid van de geleverde adviezen voorop.
   
BC&O Weerdestein 97 Postbus 7960 1008 AD Amsterdam Tel: 020-6421134 Fax: 020-6445937 E-mail:info@bceno.nl