THEMA'S
NIEUWSBERICHTEN
   

NIEUWSBRIEFARCHIEF
NIEUWSBRIEF
   

 
Over BC&O Organisatieadvies

Het gebeurt nogal eens dat beleidsinitiatieven stranden op de route van geformuleerd beleid naar de uitvoering ervan. Zonder uitputtend te willen zijn, noemen we enkele oorzaken hiervoor: de sectorale fragmentatie van beleid en uitvoering, een onvoldoende ontwikkelde omgevingsoriŽntatie van beleidsorganisaties. Ook het gebrek aan bereidwilligheid tot samenwerking van uitvoeringsorganisaties staat een succesvolle uitvoering van beleid in de weg. Dit zijn enkele redenen, die het noodzakelijk maken om het functioneren van de eigen organisatie onder de loep te nemen. Oorzaken kunnen bijvoorbeeld intern liggen in verstoorde relaties binnen een afdeling, de hoeveelheid te verrichten werk strookt ogenschijnlijk niet langer met de gevoelde werkdruk binnen de organisatie, een strategische heroriŽntatie waardoor de organisatiestructuur niet meer voldoet? Voor al deze vraagstukken geldt: ĎGoed gereedschap is het halve werkí, ook voor overheidsorganisaties.

Organisatievraagstukken vereisen in de visie van BC&O een gecombineerde aanpak van advies (het strategische denkwerk) en managementondersteuning (het edele handwerk). Een zorgvuldige afstemming van deze twee vaardigheden is cruciaal voor de kwaliteit en effectiviteit van ons advieswerk. Daarnaast worden de organisatieaspecten altijd bezien in samenhang met de achterliggende beleids- en communicatieopgaven van de organisatie. Pas wanneer beleidsontwikkeling en Ėuitvoering enerzijds en de organisatie en communicatie anderzijds optimaal op elkaar zijn afgestemd is er sprake van intern rendement. Een zo goed mogelijke organisatie tegen zo laag mogelijke (financiŽle en sociale) kosten, is uiteindelijk het devies.
   
BC&O Weerdestein 97 Postbus 7960 1008 AD Amsterdam Tel: 020-6421134 Fax: 020-6445937 E-mail:info@bceno.nl