THEMA'S
NIEUWSBERICHTEN
   

NIEUWSBRIEFARCHIEF
NIEUWSBRIEF
   

 
Projecten 10 Gouden Straatregels

  Bewoners van de Spaarndammerbuurt klagen al langer over onveiligheid in de wijk. Er zijn meerdere malen schietpartijen en uitingen van zinloos geweld geconstateerd. Vooral jongeren worden als verstoorders van de veiligheid in de buurt gezien. De verhoudingen in de buurt zijn de laatste jaren door een aantal gebeurtenissen onder verder spanning komen te staan. De bekendste is de zaak 'Tessa', waarmee de buurt landelijk in het nieuws kwam.

Toen twee jaar geleden een moord werd gepleegd besloten de bewoners dat er iets aan de situatie gedaan moest worden. Betrokken bewoners kwamen in het buurthuis bij elkaar en discussieerden over de situatie op straat. Dit resulteerde in de notitie 'De buurt is vol', waarin gepleit werd voor zero-tolerance op straat. De jeugd werd aangesproken middels het scholenproject 'Voel je veilig', waarbij kinderen uit groep 7 en 8 middels een cursus weerbaar werden gemaakt tegen (de verleidingen van) geweld. Het wijkopbouworgaan (SWW) zorgde voor de co÷rdinatie en ondersteuning.

Ondanks de goede bedoelingen is het project niet voldoende van de grond gekomen. Er was geen duidelijke partij die het zero-tolerance-project trok, waardoor dat nooit verwezenlijkt is. Het scholenproject heeft op drie basisscholen in de buurt gedraaid, maar slaagde er onvoldoende in ouders te betrekken. Ook een expertmeeting voor de professionals van de verschillende instellingen die in de wijk actief zijn leverde weinig concreets op.

Na de zaak 'Tessa' is het stadsdeel doordrongen geraakt van het feit dat er snel iets moet gebeuren in de Spaarndammerbuurt. Er is felle kritiek van bewoners gekomen op de manier waarop de zaak is aangepakt. De landelijke publiciteit fungeerde als olie op het vuur en heeft de onvrede van de bewoners verder doen toenemen. Veel mensen zijn verbitterd en radeloos. De communicatie tussen de instellingen en de bewoners loopt niet goed, en de discussie dreigt langs etnische lijnen te gaan lopen. Het stadsdeel wil dat burgers weer vertrouwen in hun buurt krijgen en de rust in de wijk laten wederkeren.

Hiertoe heeft het stadsdeel de Regiegroep Jeugd & Veiligheid in het leven geroepen. Deze groep moet een basis leggen voor een veilige, leefbare Spaarndammerbuurt. Daartoe zijn zo'n dertig actiepunten geformuleerd. De eerste stap wordt het opstellen van Tien Geboden voor de Spaarndammerbuurt, het samen met bewoners ontwikkelen en uitvoer geven aan een lijst van omgangsafspraken. BC&O Advies vervult binnen dit project de rol van intermediair en verzorgt de organisatie van bijeenkomsten rond het project.


 
   
BC&O Weerdestein 97 Postbus 7960 1008 AD Amsterdam Tel: 020-6421134 Fax: 020-6445937 E-mail:info@bceno.nl