THEMA'S
NIEUWSBERICHTEN
   

NIEUWSBRIEFARCHIEF
NIEUWSBRIEF
   

 
Diensten Procesmanagement

Procesmanagement

Bij BC&O ervaren we 'contact met het veld' als wezenlijk voor de kwaliteit van onze dienstverlening. BC&O levert deskundige personele capaciteit, zowel fulltime als parttime, voor kortere of langere tijd. BC&O biedt u ondersteuning bij de uitvoering van beleid, onder meer door het detacheren van medewerkers, het ontwikkelen van uitvoeringsprotocollen, het schrijven van nota's, etc.

Kennis van en inzicht in culturele en politieke veranderingsprocessen in zowel de organisatie als de omgeving van deze organisatie leveren een bijdrage aan strategische beleidsvorming en geven vervolgens inhoud en vorm aan de dienstverlening. Het grote gevaar is dat vaak onbedoeld een kloof ontstaat tussen beleid en praktijk. Groepen burgers waarvoor het beleid ontwikkeld is worden dan niet of nauwelijks bereikt. De levensloop/leefstijlbenadering zorgt er voor dat de mismatch tussen beleid en praktijk inzichtelijk wordt gemaakt. Het managen van deze processen wordt ook wel management of diversity genoemd. Het pluriforme en multiculturele karakter van onze samenleving vereist nu eenmaal dat er ruimte en plaats is voor de verscheidenheid van processen van betekenisgeving die zich in concrete situaties voordoen. Procesmanagement wordt dan ingezet om in afgebakende trajecten specifieke beleidsmatige thema’s in strategie en uitvoering te implementeren.

Wij bieden U een flexibele, deskundige en doelgericht(e) adviseur(steam) die op een prettige aanvullende manier de inhoud op een hoger plan brengt en/of de vaart in het proces houdt. Tevens bieden wij vanuit een onafhankelijke positie deskundige ondersteuning om te komen tot het oplossen van conflicten en/of het met elkaar in evenwicht brengen van belangen en visies.

   
BC&O Weerdestein 97 Postbus 7960 1008 AD Amsterdam Tel: 020-6421134 Fax: 020-6445937 E-mail:info@bceno.nl