THEMA'S
NIEUWSBERICHTEN
   

NIEUWSBRIEFARCHIEF
NIEUWSBRIEF
   

 
Projecten Boughaz

  Boughaz betekent "oversteek". Boughaz is de haven waar vanuit Tanger in Marokko de veerboten naar Spanje varen en veel Marokkanen hun reis naar Europa beginnen.

In Gouda organiseren het Marokkaans Platform Gouda, het Streekarchief Hollands Midden en de videokunstenaar Eddy Seesing in samenwerking met Stichting Nokour, Stichting Meander en het Kunstgebouw dit voorjaar onder de naam Boughaz een grootschalig project, dat gericht is op het onder de aandacht brengen van de persoonlijke geschiedenis en de achtergrond van eerste, tweede en derde generatie migranten uit Marokko. De gemeente Gouda ondersteunt en faciliteert dit project.

In Gouda en omstreken wonen veel Marokkanen. Mensen weten vaak maar weinig over de achtergrond van deze mensen: Waar komen ze precies vandaan? Waarom en wanneer zijn ze naar Nederland gekomen? En met welke verwachtingen? Wat vonden ze op het eerste gezicht van Gouda? En wat vinden ze nu? Het blijkt dat niet alleen autochtone Gouwenaren de antwoorden op deze vragen niet weten, ook een groot aantal tweede en derde generatie Marokkanen heeft eigenlijk geen idee van de persoonlijke geschiedenis van hun ouders of grootouders.

Het Streekarchief Hollands Midden wilde hier iets aan doen. Het archief verzamelt historisch materiaal waarin de ervaringen en denkbeelden van Gouwenaren uit een bepaalde tijd vastliggen. Het archief ontdekte dat de Marokkaanse burgers van Gouda in de collectie nauwelijks vertegenwoordigd zijn, terwijl deze groep al decennia lang in Gouda woont. De reden voor het ontbreken van materiaal is onder meer dat veel eerste generatie Marokkanen analfabeet zijn. Zij spreken Tamazight, een taal die enkel gesproken maar niet geschreven wordt. Ook liep er de Goudse videokunstenaar Eddy Seesing rond met het idee om iets te doen met en voor de Marrokkaanse gemeenschap in de stad. Uit de vraag en de ideeŽn van deze partijen, en de gemeente die nadacht over een project waarbij de Marokkaanse gemeenschap positief voor het voetlicht zou worden gebracht, is het project Boughaz geboren.

Inmiddels zijn in het kader van het Boughazproject 30 Marokkaanse Gouwenaren geÔnterviewd. Er is zowel met mannen als vrouwen, en met eerste, tweede en derde generatie migranten gesproken. Deze interviews zijn vastgelegd op video. Zij vormen de basis voor een video-installatie, die in mei en juni tentoongesteld zal worden aan het Goudse publiek. Op dit moment wordt op basis van de interviews lesmateriaal ontwikkeld voor de groepen 7 en 8 van de basisschool, de eerste twee klassen van het voortgezet onderwijs en de Taalschool. Het lesmateriaal is minder sterk gericht op de specifieke migratie van Marokkanen naar Gouda, als op migratie in het algemeen.

De bedoeling is dat leerlingen die zelf of wiens (groot-)ouders uit Turkije of SomaliŽ naar Gouda geŽmigreerd zijn, zich evenzeer in de leerstof kunnen herkennen. Het project is er aldus in breedste zin op gericht om allochtoon en autochtoon, jong en oud, meer bewust te maken van de achtergrond en de persoonlijke geschiedenis van deze groep Gouwenaren.

Eťn van de financiers heeft voor de verstrekking van de middelen als voorwaarde gesteld dat het project moet worden afgesloten met een procesbeschrijving. Deze zou kunnen worden gebruikt bij het opstarten en uitvoeren van soortgelijke projecten. Deze procesbeschrijving die aan een aantal criteria moet voldoen wordt momenteel door BC&O geschreven op grond van een onderzoek naar het verloop van het gehele project. Hieruit wordt vervolgens de procesbeschrijving afgeleid.
 
   
BC&O Weerdestein 97 Postbus 7960 1008 AD Amsterdam Tel: 020-6421134 Fax: 020-6445937 E-mail:info@bceno.nl