THEMA'S
NIEUWSBERICHTEN
   

NIEUWSBRIEFARCHIEF
NIEUWSBRIEF
   

 
Thema's Dualisme

  Al jaren is bestuurlijke vernieuwing in Nederland een belangrijk discussie onderwerp in de politiek. Praten over bestuurlijke vernieuwing blijkt al niet mee te vallen, maar het daadwerkelijk doorvoeren ervan is nog moeilijker.

DUALISME

In 1998 werd de Commissie Elzinga in het leven geroepen om te onderzoeken op welke wijze dualisering in het lokale bestuursmodel vormgegeven kon worden. De belangrijkste verandering voor gemeenten en provincies die samenhangt met de invoering van dualisme is de loskoppeling van het bestuur ten opzichtte van de volksvertegenwoordiging.

In de gemeente dient het college van B&W van besturen haar kerntaak te maken, terwijl de gemeenteraad de kaders opstelt voor en de controle uitvoert over het werk van het college. Gedeputeerde en de provinciale staten krijgen een soort gelijke taakverdeling. Het doel van de invoering van het dualisme is vooral om de politiek inzichtelijker te maken voor de kiezer en om de volksvertegenwoordigingen weer meer contact te laten krijgen met de achterban. De politiek moet begrijpelijker en interessanter worden voor de burger.

BC&O Advies kan u helpen met de in- en uitvoering van de verschillende onderdelen van dualisme. Wij kunnen u ondersteunen in de implementatie, wij bieden trainingen en workshops aan om te leren werken met de verschillende aspecten van dualisme en wij bieden ervaren procesmanaggers.

Wilt u meer gedetailleerde informatie over ons aanbod op het gebied van dualisme, dan kunt u binnenkort naar de BC&O themasite www.dualisme.nl.
 
   
BC&O Weerdestein 97 Postbus 7960 1008 AD Amsterdam Tel: 020-6421134 Fax: 020-6445937 E-mail:info@bceno.nl