THEMA'S
NIEUWSBERICHTEN
   

NIEUWSBRIEFARCHIEF
NIEUWSBRIEF
   

 
Projecten Oprichting Diversiteitscentrum

De gemeente Heerlen heeft onlangs een interactief totstandgekomen integratienota vastgesteld. Door de interactieve werkwijze is het draagvlak voor het beleid bijzonder groot. Zowel onder bewoners en instellingen, als bij de gemeente en de politieke partijen.
Een van de onderdelen die in de integratienota naar voren is gebracht, is het tot stand brengen van een Diversiteitscentrum. Dit diversiteitscentrum zou gevestigd moeten worden in het Luciushof. Dit hof wordt beheerd door de Stichting Huisvesting Missionair Centrum. In dit centrum worden veel multiculturele activiteiten georganiseerd en het biedt onderdak aan verschillende stichtingen en verenigingen. Dit Centrum onderhoudt goede contacten met de Heerlense minderheidsgroepen, vanuit een praktische insteek.

De gemeente Heerlen hecht veel waarde aan een kruisbestuiving tussen de verschillende groepen binnen haar gemeente. Het met elkaar in discussie gaan neemt vooroordelen weg en vergroot het wederzijds begrip. Het idee van een diversiteitscentrum gaat uit van de gedachte dat je alleen een dialoog tot stand brengt wanneer je mensen ook daadwerkelijk met elkaar in contact brengt. Daarbij wordt het integratiebeleid ook breder getrokken dan alleen de belangen van allochtone bewoners. In Heerlen zijn er bijvoorbeeld genoeg autochtonen die met vergelijkbare achterstanden kampen. Die moeten niet vergeten worden.

Deze gedachte strookt goed met de uitgangspunten van het Missionair Centrum. Zij geven aan dat zij solidair zijn met diegenen die zich sterk maakt tegen onrecht en uitsluiting: vrouwen en mannen, zwarte en witte mensen, dichtbij en ver weg. Zij staan centraal. Hun vragen vormen de basis van de activiteiten van het Missionair Centrum.

De gemeente wil dan ook in samenwerking met het Missionair Centrum het idee van een Diversiteitscentrum verder uitwerken. De gemeente heeft BC&O Advies gevraagd de projectleider hiervoor te leveren.
   
BC&O Weerdestein 97 Postbus 7960 1008 AD Amsterdam Tel: 020-6421134 Fax: 020-6445937 E-mail:info@bceno.nl