THEMA'S
NIEUWSBERICHTEN
   

NIEUWSBRIEFARCHIEF
NIEUWSBRIEF
   

 
Thema's Bewonersparticipatie

  Participatie

Wanneer het gaat om participatie in de maatschappelijke sfeer zijn sociale cohesie en sociale infrastructuur actuele beleidsthemaís. Hierachter gaat een verscheidenheid van themaís schuil, bijvoorbeeld de erosie van de traditionele sociale verbanden en het maatschappelijke middenveld, de versterking van de invloed van cliŽnten op de door de overheid gesubsidieerde dienstverlening en de integratie van allerlei maatschappelijke groepen, waaronder etnische minderheden in de Nederlandse samenleving.

Politieke en maatschappelijke participatie vraagstukken krijgen veel aandacht in de media en staan hoog op de politieke agenda. In de politieke sfeer gaat het dan om de positie van de burger in relatie tot de overheid. Aan de orde komen dan onderwerpen zoals de (veronderstelde) kloof tussen burger en overheid, de ontwikkeling van interactief bestuur en de teruglopende opkomst bij verkiezingen
 
  Buurtbemiddeling

In veel buurten is de leefbaarheid verslechterd en zijn de onveiligheidsgevoelens toegenomen. De meeste mensen zien er tegenop om bewoners in hun buurt met een aanhoudende klacht te benaderen omdat ze bang zijn dat deze vervelend zullen reageren. Zo blijft hun probleem bestaan, wordt de irritatie alleen maar erger en blijven de onveiligheidsgevoelens.

Buurtbemiddeling kan in zulke gevallen de oplossing zijn. Hierbij bieden speciaal door BC&O opgeleide en bij NMI gecertificeerde bemiddelaars hulp aan wijkbewoners.
Daarbij zijn twee mogelijkheden voor handen:
1. BC&O mediators bemiddelen zelf
2. BC&O mediators helpen een buurtbemiddelingspunt in een buurt op te zetten en leiden vrijwilligers hier voor op.

Bij een bemiddeling nemen de bemiddelaars contact op met de buren en vragen hun medewerking. Omdat zij zich onpartijdig opstellen kunnen simpele conflicten in de meeste gevallen vriendelijk worden opgelost. Bovendien hebben de bemiddelaars een geheimhoudingsplicht.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Martine Nijsten. Tel. 020 - 471 50 77 of mobiel op 06- 55 834 827

 
   
BC&O Weerdestein 97 Postbus 7960 1008 AD Amsterdam Tel: 020-6421134 Fax: 020-6445937 E-mail:info@bceno.nl