THEMA'S
NIEUWSBERICHTEN
   

NIEUWSBRIEFARCHIEF
NIEUWSBRIEF
   

 
Projecten Trainingen Omgaan met Radicalisering

Achtergrond
Bepaalde groepen jongeren in Nederland lijken onder invloed van nationale en internationale gebeurtenissen ontvankelijker voor radicaal en extreem gedachtegoed. Ze voelen zich niet betrokken bij de maatschappij, uitgesloten, en draaien geleidelijk hun rug naar de samenleving. Ze verliezen hun binding met de samenleving en trekken zich op zoek naar zingeving (religieus) of erkenning (sociaal-cultureel) terug in een zelfverkozen vorm van maatschappelijk isolement. Indien gecombineerd met politiek-activisme kunnen hierdoor spanningen tussen verschillende groeperingen in de samenleving op langere termijn toenemen. De sociale samenhang van de samenleving komt daarmee onder druk te staan.

Doel
Om deze verschijnselen te voorkomen en in te dammen is het belangrijk dat eerstelijnswerkers het radicaliseringsproces herkennen en er adequaat mee kunnen omgaan. BC&O en Van de Bunt bieden trainingen en clinics aan die radicalisme leert te herkennen. Daarnaast reiken wij handvatten aan voor een adequate adressering van het fenomeen.

Doelgroep
De clinic die door BC&O en Van de Bunt wordt verzorgd is ontworpen voor alle professionals die in de jeugdsector werken, zoals jeugdwelzijnswerkers en jeugdzorgwerkers. Daarnaast is ze ook zeer geschikt voor andere professionals die in hun dagelijkse werkterrein in aanraking kunnen komen met radicaliserende personen.Denk bijvoorbeeld aan medewerkers van scholen, algemeen maatschappelijk werk, politie, justitie of zorginstellingen.

   
BC&O Weerdestein 97 Postbus 7960 1008 AD Amsterdam Tel: 020-6421134 Fax: 020-6445937 E-mail:info@bceno.nl